Senarai Ahli Jawatankuasa

Surau Taman Sutera Kelemak Alor Gajah Melaka

Alamat                            :

KM3158 Jalan Sutera 5, Taman Sutera Kelemak, Alor Gajah 78000, Melaka.

Pengerusi                        :

Tuan Haji Jamaludin bin Baba

Naib Pengerusi             :

Ustaz Noor Zaly Moktar bin Kasim

Setiausaha                      :

En. Zahari bin Mat Ali

Pen. Setiausaha            :

En. Kamaruzaman bin Abdul Latif

Bendahari                       :

En. Mohd Ghazali bin Mahat

Ahli Jawatankuasa     :

Mejar Azmi bin Hj Ali

En. Md Dali bin Kunchi Moidy

Tuan Haji Ahad bin Pol

En. Rosta bin Ramli

En. Smail bin Moi

En. Khairaldin bin Arif

En. Zulkafli bin Atan

En. Sharifah binti Jamaludin

Pn. Hajjah Kalsom binti Mydin

Pn. Norain binti Sudiran

Pn. Che Gayah binti Deris

Pemeriksa Kira-Kira      :

En. Razali bin Khamis

En. Ariffin bin Hassan

Advertisements